Chủ nhật, 25/09/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử phòng GD& ĐT Huyện Cầu Ngang
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH TRÀ VINH NHIỆM KỲ 2018-2023

Vào ngày 01/12/2017, tại Hội trường Thành ủy thành phố Trà Vinh, Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Trà Vinh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn ngành Giáo dục nhiệm kỳ 2018-2023.

 

 

 

 

                                                                Thiếu nhi chúc mừng Đại hội

 

     Đến dự có Ban chỉ đạo Đại hội của Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh do đồng chí Thạch Thị Thu Hà Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh làm trưởng đoàn, đồng chí Vũ Thị Ngọc Trưởng ban đại diện phía Nam Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thành Nguyện Bí thư Đảng ủy Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh với 167/169 đoàn viên công đoàn là đại biểu chính thức và hơn 50 đại biểu khách mời là các đồng chí đến từ Công đoàn Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, Hội Khuyến học tỉnh, Hội cựu Giáo chức tỉnh Trà Vinh, Công đoàn viên chức, Công đoàn ngành Y tế; Công đoàn Khu kinh tế, Lãnh đạo các đơn vị tài trợ cho Đại hội, các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo các phòng ban chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí nguyên là ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh khóa IV đến khóa IX; các đồng chí lãnh đạo các trường và đơn vị trực thuộc trong ngành trên địa bàn thành phố Trà Vinh, các đồng chí phóng viên báo Trà Vinh, đài phát thanh truyền hình Trà Vinh.


     Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Ban chấp hành đã hoàn thành Nghị quyết đề ra với những kết quả rất đáng tự hào, cụ thể như sau:
       - Tính đến cuối nhiệm kỳ có 2.229/2.229 cán bộ giáo viên lao động là đoàn viên công đoàn, tỷ lệ 100% và thành lập 01 công đoàn cơ sở mới Trung cấp Pali- Khmer.
       - Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Giáo dục tỉnh đã mở 04 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, Ủy ban kiểm tra công đoàn, Thanh tra nhân dân về phương thức, kỹ năng hoạt động; 100% cán bộ công đoàn cơ sở là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Trưởng Ban thanh tra nhân, Nữ công  các trường và đơn vị trực thuộc được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ. Chỉ tiêu Đại hội: Trong nhiệm kỳ kết hợp hoặc tự tổ chức ít nhất 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; 100% cán bộ công đoàn cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ (đạt, vượt )
       - Hàng năm có 100%  công đoàn cơ sở đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh. Chỉ tiêu Đại hội: Hàng năm có 90% trở lên công đoàn cơ sở đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh, không có công đoàn cơ sở yếu kém.(đạt,vượt )
       - Hàng năm,vận động 100% cán bộ giáo viên lao động trong ngành tích cực tham gia đóng góp các loại quỹ do ngành và địa phương. Xây dựng thêm 04 nhà Mái ấm ngành Giáo dục (đạt, vượt )
       - Trong nhiệm kỳ, đã giới thiệu 389 đoàn viên ưu tú cho Đảng, được Đảng xem xét kết nạp vào Đảng là 222 người, nâng tổng số đảng viên trong biên chế các đơn vị trực thuộc là  1.206 tỉ lệ  54, 08 %, Chỉ tiêu Đại hội:nâng số lượng đảng viên  vào cuối nhiệm kỳ đạt tỷ lệ từ 43 % trở lên. (đạt, vượt )
       - Có 5.713 lượt nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, tỷ lệ  95,30 %. Chỉ tiêu Đại hội: Phấn đấu hàng năm, tỷ lệ nữ cán bộ giáo viên lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” đạt từ 90% trở lên (đạt, vượt )
       - Hàng năm có 100% cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, qui chế chi tiêu nội bộ, qui chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền (đạt )
       - Hàng năm, vận động 100% cán bộ giáo viên lao động trong ngành học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay, số lượng thạc sĩ khối THPT là 258, tỷ lệ: 11, 57% . Chỉ tiêu Đại hội: khối THPT đạt trên chuẩn  là 5%  (đạt, vượt )
       - 100% cán bộ giáo viên lao động được phổ biến những nội dung cơ bản về Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động, Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản pháp luật khác liên quan đến ngành Giáo dục. (đạt )
       - Hàng năm, vận động 100 % cán bộ giáo viên lao động trong ngành đăng ký thi đua, bình quân có ít nhất 97,21 % đạt danh hiệu thi đua từ LĐTT trở lên . Chỉ tiêu Đại hội: cuối năm có ít nhất 80 % đạt danh hiệu thi đua từ LĐTT trở lên.(đạt, vượt )

 

                 
                              Quang cảnh Đại hội đại biểu Công đoàn ngành Giáo dục khóa X

 

     Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục đề ra phương hướng với 14 chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội đã nhất trí thông qua nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, đó là:
       - Hàng năm,vận động 100% số giáo viên, nhân viên mới tuyển dụng gia nhập công đoàn, phấn đấu cuối mỗi năm học 100 % cán bộ giáo viên lao động vào tổ chức công đoàn.
       - Hàng năm có 100% các công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết công đoàn các cấp.
       - 100% các công đoàn cơ sở tổ chức cho cán bộ giáo viên lao động đăng ký thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do công đoàn và ngành giáo dục phát động trong từng năm học.
       - Phấn đấu giữ vững 100% công đoàn cơ sở vững mạnh mỗi năm, trong đó 50% công đoàn cơ sở đạt từ 95 điểm trở lên, không có CĐCS trung bình, yếu kém; hàng năm Công đoàn Giáo dục tỉnh đạt loại tốt.
       - Bình quân, hàng năm mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 02 đoàn viên ưu tú cho Đảng.
       - Phấn đấu 100% cán bộ công đoàn chuyên trách và không chuyên trách được dự ít nhất 1 lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng công tác công đoàn trong nhiệm kỳ.
       - 100% đơn vị xây dựng quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền, quy chế hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn, quy chế hoạt động của ủy ban kiểm tra Công đoàn. 
       - 100% số cán bộ nữ công Công đoàn Giáo dục tỉnh và công đoàn cấp cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn.
       - Phấn đấu 95% trở lên nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”. 
       - 100% đơn vị thực hiện tốt thu kinh phí và đoàn phí Công đoàn. Chi, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, theo quy định của pháp luật và  của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam . 
       - Phấn đấu hàng năm vận động đạt và vượt chỉ tiêu đóng góp các loại quỹ xã hội từ thiện do ngành và địa phương phát động. Trong nhiệm kỳ xây dựng và sửa chữa nhà “Mái ấm công đoàn” kịp thời theo phân bổ của Liên đoàn lao động tỉnh, trong đó xây dựng và sửa chữa nhà “Mái ấm ngành Giáo dục" từ 08 căn trở lên.
       - Hàng năm có 100% cơ quan, đơn vị trường học tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức. 100% đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt các quy định về công khai.
       - Hàng năm có trên 99% số đoàn viên, người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn. 
       - Phối hợp với chuyên môn đồng cấp phấn đấu xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng và đạt chuẩn về đào tạo, chuẩn Nghề nghiệp, chuẩn Hiệu trưởng với chỉ tiêu phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ: 100% đạt chuẩn nghề nghiệp, đến cuối nhiệm kỳ có 85% đạt chuẩn nghề nghiệp loại khá trở lên và có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đủ điều kiện để xếp hạng chức danh nghề nghiệp; 25% đoàn viên là cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trực thuộc đạt trình độ thạc sĩ trở lên; 20% đoàn viên giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc đạt trình độ thạc sĩ trở lên.

 

              

 

                Đồng chí Nguyễn Thành Nguyện Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT phát biểu

                                      
     Đại hội đã tiếp thu những ý kiến huấn thị của đồng chí Vũ Thị Ngọc Trưởng ban đại diện phía Nam Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đồng chí Thạch Thị Thu Hà Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh và đồng chí Nguyễn Thành Nguyện Bí thư Đảng ủy Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh. Các đồng chí lãnh đạo đã biểu dương những thành tích đạt được, yêu cầu Ban chấp hành khóa mới cần phát huy những thành tích đạt được, có kế hoạch để khắc phục những hạn chế nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh đồng thời đề nghị Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023 cần tập trung vào công tác tuyên truyền giáo dục, phong trào trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Dạy tốt-Học tốt”, Phong trào “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chủ động phối hợp với chính quyền nâng cao hiệu quả đào tạo, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

     Đại hội đã dân chủ lựa chọn và bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018- 2023 gồm 19  đồng chí, đồng chí Bùi Thị Rảnh giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục, đồng chí Trần Thị Hải Yến giữ chức vụ Phó chủ tịch và đồng chí Lâm Thị Kim Chi giữ chúc vụ Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra; bầu 13 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Trà Vinh lần thứ X, 01 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của hơn 15.000 cán bộ, đoàn viên và lao động trong ngành.

 

             

 

                                BCH công đoàn ngành Giáo dục khóa X ra mắt hạ quyết tâm

 

             

 

          BCH Công đoàn ngành Giáo dục chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam

nguồn " sgdtravinh.edu.vn"


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 3
Tháng 09 : 19
Tháng trước : 9
Năm 2022 : 837
Năm trước : 0
Tổng số : 837