Cơ cấu tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo Cầu Ngang

 

I. Ban lãnh đạo:
1. Ông Lâm Hữu Thuyết - Trưởng Phòng
2. Ông Lê Văn Dũng - Phó trưởng phòng
3. Ông Ngô Văn Nhỏ - Phó trưởng phòng

II. Bộ phận chuyên môn:
1. Ông Trịnh Chí Hiếu - Phụ trách  GD THCS
2. Bà Dương Thị Hồng Ngân - Phụ trách GD THCS
3. Bà Trang Phi Phụng - Phụ trách GD Tiểu học
4. Bà Ngô Thanh Các - Phụ trách GD Tiểu học
5. Ông Lê Thanh Nghị - Phụ trách GD Tiểu học
6. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Phụ trách GD Mầm non
7. Ông Kim Na Rinh - Phụ trách GD dân tộc
8. Ông Lư Quốc Thái - phụ trách công tác GD dân tộc, thi đua ngành.
9. Ông Huỳnh Đắc Công - Phụ trách PCGD-XMC, TTHTCĐ

III.  Hành chính:
1. Bà Lê Thị Ngọc Yểm - Phụ trách hành chính
2. Ông Huỳnh Xuân Thiện - Phụ trách hành chính, CNTT

IV. Tổ chức:
1. Bà Trần Thị Bích Duy - phụ trách công tác tổ chức

V. Tài vụ:
1. Ông Trần Thanh Bình - Kế toán trưởng
2. Bà Dương Thúy An - Thủ quỹ

VI. Xây dựng cơ bản - Tài sản - Thư viện - Thiết bị:
1. Ông Huỳnh Văn Ích - Phụ trách XDCB
2. Ông Võ Văn Minh - Phụ trách Thư viện - Thiết bị trường học, Y tế trường học
3. Ông Phạm Tấn Hòa - Phụ trách quản lý tài sản, chế độ chính sách học sinh